kríž

Gréckokatolícka cirkev

farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, Košice - Západ

chram

Úrad


Farská kancelária: telefón/fax: 055/6421 712
Úradné hodiny - SEPTEMBER - JÚN
UTOROK 9:30 - 11:30 15:00 - 16:00 (o. Jozef)
STREDA 9:30 - 11:30 15:00 - 16:00 (o. Lukáš)
ŠTVRTOK 9:30 - 11:30 15:00 - 16:00 (o. Lukáš)

*Počas štátnych a cirkevných sviatkov neúradujeme.

POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN (júl, august) ÚRADUJEME
OD UTORKA DO ŠTVRTKA
PO VEČERNEJ SV. LITURGII O 18:00
Stredu  o 18:00 – príprava na sobáš
Štvrtok o  18:00 – krstné náuky
Piatok o  18:00 – stretnutie mladých
Krst je potrebné nahlásiť aspoň DVA týždne vopred.
Sobáš je potrebné hlásiť aspoň ŠESŤ mesiacov vopred.
Kontakt na kňazov:
o. JUDr. JCLic. Jozef Miňo - farár tel./fax: 055/6421 712; 0911 711 322
Mag. Theol. Lukáš Mitro – kaplán 0949 849 052
ADRESA Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice - Západ
Toryská 1/D
040 11 KOŠICE - ZÁPAD
e-mail: ke.zapad@grkatke.sk
www: www.kezapad.grkatke.sk grkatkezapad.webnode.sk
© 2007 Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, Košice - Západ