kríž

Gréckokatolícka cirkev

farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, Košice - Západ

chram

Bohoslužobný program na obdobie od 5.1.2020 do 12.1.2020


Bohoslužobný program na obdobie od 5.1.2020 do 12.1.2020 (bohosluzobny_program_05_12_01_2020.pdf - 477 kB).

Sviatky NARODENIA PÁNA 2019 A BOHOZJAVENIA 2020 v našom chráme


Sviatky NARODENIA PÁNA 2019 A BOHOZJAVENIA 2020 v našom chráme (bohosluzobny_program_sviatky_narodenia_2019.pdf - 647 kB).


Bohoslužobný program Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla Košice – Západ - všeobecný


DEŇ: Časy sv. liturgií:
NEDEĽA 8.00*; 10.00; 17.30
*Posledná nedeľa v mesiaci sv. liturgia o 8.00 je cirkevnoslovanská
PONDELOK 6.45; 17.00
UTOROK 6.45; 17.00
STREDA 6.45; 17.00
ŠTVRTOK 6.45; 17.00
PIATOK 6.45; 17.00
SOBOTA 7.00
Štátny a cirkevný sviatok v týždni /po - pia/ 8.00; 17.00
Štátny a cirkevný sviatok v sobotu 8.00; 17.30

*Viď aktuálny bohoslužobný program na daný týždeň.

Ak máte záujem stiahnite si bohoslužobný program (bohosluzobny_program_2014_05.docx - 15kB).

© 2007 Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, Košice - Západ