kríž

Gréckokatolícka cirkev

farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, Košice - Západ

chram

Sláva Isusu Christu


Oltár v chráme
© 2007 Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, Košice - Západ